Nasz punkt legalizacji i wzorcowania gazomierzy rotorowych i turbinowych składa się z dwóch stanowisk.

Stanowisko SD500 – przeznaczone do sprawdzania gazomierzy rotorowych i turbinowych o wielkościach przepływu do Max 40 m3/h i zakresach średnic DN40-DN100.

Stanowisko SG4000 – przeznaczone do sprawdzenia gazomierzy o wielkościach przepływu Q = 8 – 4000  m3/h i zakresach średnic DN50 – DN300.

Wzorcowanie i legalizacja dokonywana jest na ciśnieniu atmosferycznym.

W ramach usługi wzorcowania i legalizacji możemy zaoferować dodatkowo:
– dojazd serwisu do klienta celem wykonania demontażu gazomierza, zamontowania gazomierza serwisowego i w razie konieczności dokonanie uzgodnień z gazownią oraz wykonanie czynności odwrotnych po dokonanym wzorcowaniu bądź legalizacji,
– wykonanie przeglądu gazomierza przez wykwalifikowanego pracownika celem przygotowania do procesu wzorcowania bądź legalizacji,
– wykonanie naprawy (oczywiście tylko jeżeli zajdzie taka konieczność i po uprzednim ustaleniu tego z klientem).